Zasady i warunki

Zasady i warunki

Funlandia Play System Inc.

Witamy na funlandia.com!

 

Niniejszy regulamin określa zasady i regulamin korzystania z serwisu internetowego funlandia.com, znajdującego się pod adresem www.funlandia.com.

 

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z funlandia.com, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków na tej stronie.

 

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby, która zarejestrowała się na tej stronie i zgadza się na warunki Firmy. „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do przeprowadzenia procesu naszej pomocy Klientowi w sposób najbardziej odpowiedni dla wyraźnego celu zaspokojenia potrzeb Klienta w związku ze świadczeniem określonych usług Spółki, zgodnie i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Holandii. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona jest rozumiane jako zamienne i dlatego odnosi się do tego samego.

 

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Wchodząc na funlandia.com wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności funlandia.com.

Większość interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie do pobierania danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

 

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, funlandia.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na funlandia.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z funlandia.com na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszych warunkach.

 

Nie możesz:

1.opublikuj materiał z funlandia.com

2. sprzedawać, wypożyczać lub podlicencjonować materiały z funlandia.com

3.reprodukować, powielać lub kopiować materiały z funlandia.com

4. redystrybuować treści z funlandia.com.

 

Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu zawarcia niniejszej umowy. Nasz regulamin został stworzony za pomocą generatora T&C.

Części tej witryny zapewniają użytkownikom możliwość publikowania i dzielenia się opiniami i informacjami w niektórych obszarach witryny. funlandia.com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje komentarzy przed ich pojawieniem się w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii funlandia.com, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby zamieszczającej swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo funlandia.com nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za żadną odpowiedzialność, szkody lub koszty spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawienia się Komentarze na tej stronie.

 

funlandia.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które zostaną uznane za niestosowne, obraźliwe lub naruszające niniejszy regulamin.

 

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

1. jesteś upoważniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej oraz posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody na to;

2.Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

3. komentarze nie będą zawierać materiałów zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, które stanowią naruszenie prywatności;

4.Komentarze nie będą wykorzystywane w celu nakłaniania do prowadzenia działalności gospodarczej lub zwyczajów lub przedstawiania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

 

Niniejszym udzielasz funlandia.com niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich Komentarzy we wszelkich formach, formatach lub mediach.

 

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

1.agencje rządowe;

2.wyszukiwarki;

3.organizacje informacyjne;

4. Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać linki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, jak umieszczają linki do stron internetowych innych wymienionych podmiotów; oraz 5. ogólnosystemowe akredytowane firmy z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które mogą nie zawierać linków do naszej witryny.

 

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile link: (a) nie wprowadza w błąd w żaden sposób; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony internetowej podmiotu łączącego.

 

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

1. Powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;

witryny społeczności 2.dot.com;

3.Stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;

3. Witryny katalogowe online;

4.Portale internetowe;

5.firmy księgowe, prawne, konsultingowe; oraz 6.instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

 

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli ustalimy, że: (a) łącze nie spowoduje, że będziemy przedstawiać siebie lub nasze akredytowane firmy w niekorzystnym świetle; (b) organizacja nie ma z nami żadnych negatywnych relacji; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza równoważy brak funlandia.com oraz (d) łącze odnosi się do ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zawierać link do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie wprowadza w błąd w żaden sposób; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony internetowej podmiotu łączącego.

 

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony, musisz nas o tym powiadomić wysyłając e-mail na funlandia.com. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe i adres URL swojej witryny, listę wszystkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których zamierzasz utworzyć łącze . Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

 

Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej strony internetowej w następujący sposób:

1.posługując się nazwą naszej firmy;

2.za pomocą połączonego Uniform Resource Locator;

3. za pomocą innego opisu naszej strony internetowej zostaje połączony link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie internetowej podmiotu łączącego.

 

Zabrania się używania logo funlandia.com lub innej grafiki do łączenia bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

 

iFrame

Nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają prezentację wizualną lub wygląd naszej witryny bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody.

 

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej stronie internetowej. Żadne linki nie mogą pojawiać się na stronie internetowej, która mogłaby zostać odebrana jako zniesławiająca, obsceniczna lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

 

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

 

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Cię o usunięcie wszelkich linków lub konkretnego linku do naszej witryny. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych Warunków i Polityki dotyczącej łączy w dowolnym momencie. Kontynuując łącze do naszej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

 

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej link, który z jakiegokolwiek powodu jest nieodpowiedni, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie i poinformować nas. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.

 

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są dokładne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna ani że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich oświadczeń, gwarancji i warunków w odniesieniu do naszej witryny internetowej i korzystania z tej witryny. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

1. ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;

2. ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;

3. ograniczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo lub 4. wyłączyć naszą lub Twoją odpowiedzialność, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

 

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu i naruszenia obowiązku ustawowego.

 

Dopóki Witryna oraz informacje i usługi w Witrynie są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.


Wyślij do nas wiadomość:

Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas